Kontakty

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia

so sídlom: Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:   36 862 126
IČ DPH:   SK4020059296

Bankové spojenie:  Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK32 8370 0000 0023 0124 1333

 

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 1679/B
zastúpená: Ing.Radek Zíta, vedúci organizačnej zložky

 

Zriaďovateľ:   AGROFERT a.s.

so sídlom: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika
IČO:   261 85 610

Zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B6626

zastúpený: Ing. Josef Mráz, podpredseda predstavenstva AGROFERT a.s., Ing. Petra Procházková, člen predstavenstva AGROFERT a.s.

 

KONTAKTY 

Ing. Igor Kramár, riaditeľ divízie pesticídy SK

+421 903 702 472,  igor.kramar(at)agrofert.sk

Ing. Peter Bališ, vedúci divízie osív

 +421 903 401 215, peter.balis(at)agrofert.sk

Ing. František Trosko, vedúci divízie lesníctvo

 +421 903 415 040,  frantisek.trosko(at)agrofert.sk

Ing. Beáta Kovaříková, odbor Lovochemie CZ a špeciality

 +421 911 694 349, beata.kovarikova(at)agrofert.sk

Ing. Peter Mižík, obchod a poradenstvo Východné Slovensko

+421 903 415 041, peter.mizik(at)agrofert.sk

Ing. Martin Kovács, obchod a poradenstvo Západné Slovensko

+421  902 133 012, martin.kovacs(at)agrofert.sk

 

Photogallery