Úvod

Kontakty

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia

so sídlom: Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:   36 862 126
IČ DPH:   SK4020059296

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1679/B
zastúpený: Ing. Karel Sýkora, vedúci organizačnej zložky

 

Zriaďovateľ: AGROFERT a.s.,

so sídlom: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika
IČO:   261 85 610

Zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B6626
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu zverejnené v súvislosti s platným zákonom o DPH: 1198773002/1111
IBAN: SK41 1111 0000 0011 9877 3002
SWIFT: UNCRSKBX

zastúpený: Ing. Josef Mráz, podpredseda predstavenstva AGROFERT a.s., Ing. Petra Procházková, člen predstavenstva AGROFERT a.s.

Kontakty

Ing. Igor Kramár, riaditeľ divízie

agrofert-sk.contact_category_block_phone +421 903 702 472, agrofert-sk.contact_category_block_email igor.kramar(at)agrofert.sk

Ing. Peter Bališ, vedúci divízie osív

agrofert-sk.contact_category_block_phone +421 903 401 215, agrofert-sk.contact_category_block_email peter.balis(at)agrofert.sk

Ing. František Trosko, vedúci divízie lesníctvo

agrofert-sk.contact_category_block_phone +421 903 415 040, agrofert-sk.contact_category_block_email frantisek.trosko(at)agrofert.sk

Ing. Peter Mižík, obchod a poradenstvo Východné Slovensko

agrofert-sk.contact_category_block_phone +421 903 415 041, agrofert-sk.contact_category_block_email peter.mizik(at)agrofert.sk

Ing. Beáta Kovaříková, odbor Lovochemie CZ a špeciality

agrofert-sk.contact_category_block_phone +421 911 694 349, agrofert-sk.contact_category_block_email beata.kovarikova(at)agrofert.sk

Ing. Veronika Kavoňová, podpora predaja

agrofert-sk.contact_category_block_phone +421 904 456 407, agrofert-sk.contact_category_block_email veronika.kavonova(at)agrofert.sk