Úvod

PRODUKTY

FUNGICÍDY      HERBICÍDY   INSEKTICÍDY
Agrozol® 250 EW NOVINKA     Betanal® Tandem                            Deltik 100 SC  NOVINKA
Agrozol® 430 SC    NOVINKA     Bofix®   Rapid®
Caramba®                                          Clomate®   Teflix    NOVINKA AGF
Champion® 50 WG     Dikan 700 WG  NOVINKA     
Lentyma®   NOVINKA     Goltix® Gold                                                
Patel 300 EC  NOVINKA     Locus 700 WG   NOVINKA    
      Mesi 100 SC    NOVINKA    
      Nick 040 OD   NOVINKA    
      Nick Pro   NOVINKA    
      Rosate® TF    
      Rosate® Green TF    
      Roundup® Biaktiv    
      Sultan® 50 SC    
      Sultan® Top    
           
           

Photogallery